vineri, 2 decembrie 2011

Munţii României, fascinanţi la vreme de iarnă

Foto: www.eva.ro
* Sărbătorile de iarnă se apropie, motiv pentru care lansăm o invitaţie spre maiestuoasele culmi montane ale României, mult mai accesibile acum, odată cu dezvoltarea  turismului rural *
Munţii Bucegi
Între masivele Iezer, Bucegi şi Piatra Craiului întâlnim măguri, culmi prelungi şi curmături care depăşesc 1100 metri, dar şi văi cu aşezări de tip pastoral. În zonă întâlnim cheile Dâmboviţei, Dâmbovicioarei, Oraţii, Crovului, Rudăriţei, Râului, Prăpastiei, precum şi peşterile Dâmboviţei şi Dâmbovicioarei. În Bran, Moeciu şi Simon, localităţi aşezate pe drumul vechi al Branului, necesitatea de apărare a altor timpuri explică prezenţa gospodăriilor cu ocol întărit, cu anexele dispuse în careu. Specifice sunt şi gospodăriile risipite de la Măgura, Peştera şi Sirnea, la adăpostul versanţilor, unde alternează cu păşuni şi fâneţe, sau cele de la Ciocanu, grupate în jurul izvoarelor. În genere, gospodăriile se risipesc până la altitudini de peste 1200 metri, iar distanţele faţă de sălaşe şi stâne scad frecvent sub un kilometru. Cea mai mare localitate este Bran, cu nucleul în jurul castelului Bran. Construit în 1377, castelul este astăzi muzeu de artă feudală, lângă care poate fi admirat şi un muzeu etnografic în aer liber.
Munţii Bihor
Situaţi central în Apuseni, munţii Bihor şi Vlădeasa urcă în vârfurile Cucurbata Mare la numai 1849 metri şi în Vlădeasa la 1836 metri, dar renumele lor este dat de un faimos carst, de numeroasele peşteri şi chei. Unele din aceste monumente ale naturii (gheţarul şi peştera Scărişoara, peşterile Focul Viu, Cetăţile Ponorului), au renume internaţional. În jurul carstului din Padiş, o adevărată “casă subterană a apelor”, regăsim vârful Vlădeasa, un masiv al contrastelor, în care se îmbină formele greoaie ale cristalinului şi cele suple ale calcarelor.
Călimanii
În partea de vest a Carpaţilor întâlnim Munţii Călimani, Gurghiu şi Harghita, care se extind din sudul Depresiunii Dornelor până dincolo de Defileul Oltului de la Tuşnad.
Condiţiile naturale, dar şi resursele de subsol reduse au determinat un grad moderat de umanizare, care creşte de la nord spre sud. Satele apar marginal, urcă uneori şi pe platourile vulcanice (la sud de Târnava Mică) şi sunt în general mici, sub 500 locuitori.
Munţii Ceahlău
Legendarul Ceahlău, “Olimpul Moldovei”, ocupă poziţie centrală în lanţul răsăritean al Carpaţilor. Stâncile piscurilor se oglindesc în undele lacului Izvorul Muntelui (Bicaz). Cu cei 1907 metri - vârful Ocolaşul Mare şi 1900 metri - vârful Toaca (Ceahlăul), domină munţii învecinaţi şi Valea Bistriţei, permiţând privelişti până spre Pietrosu Călimanului sau spre Dunăre. Masivul Ceahlău are la est valea Bistriţei cu lacul baraj Bicaz, la vest valea superioara a Pintecului şi Bradului(Caprei), iar la sud şi nord valea Bicazului şi a Bistricioarei. Supremaţia zonei este conferită de cei 400 - 500 metri de adevărat beton natural, cunoscut sub numele de conglomerate de Ceahlău, care încep să se dezvolte în jurul altitudinii de 1400 metri.
Munţii Făgăraş
Masivul Făgăraşului reprezintă complexul muntos din Carpaţii Meridionali, cuprins între râurile Olt, la vest şi Bârsa Grosetului şi Dâmboviţa, la est. În cadrul acestui spaţiu, se disting două şiruri de munţi aproape paralele, unul nordic, al Munţilor Făgăraşului şi unul sudic, constituit din şirul Munţilor Cozia – Frunti – Ghitu, continuat prin Masivul Iezer -Păpuşa. Între cele două şiruri de munţi se află Culoarul Loviştei. Baza abruptului Făgăraş este marcată şi de inversiuni de temperatură, circulaţia descendentă a maselor de aer (foehnul), făcându-se simţită în jumătatea nordică a Depresiunii Făgăraşului, unde aşezările se îndesesc şi unde predomină terenurile arabile. Munţii Făgăraş intră în contact, în partea sudică, prin Munţii Cozia, Frunţi, Ghiţu şi Iezer, cu Subcarpaţii Getici. La est, se prelungesc prin Culoarul Bran - Rucăr - Dragoslavele, Masivul Piatra Craiului şi Muntii Persani. În mare parte, limita se insinuează pe Dâmboviţa şi pe afluenţii acestora, precum şi pe Bârsa, unde ia aspectul unui culoar suspendat, întrerupt de curmături. Sectorul nord - estic îl formează Culoarul Tămaşului desfăşurat pe Dâmboviţa, pe Tamaş, curmătura Tamaşului (1370 metri) şi Bârsa şi Culoarul Oticului către vest.
Parângul
Numele de Parâng, cu o rezonanţă străveche, desemnează vârful cel mai înalt din grupul de munţi dintre Olt, Jiu şi Strei - Parângu Mare (2519 metri). Îi urmează ca altitudine vârful Parângu Mic sau al Petroşanilor (2074 metri). Munţii Parâng se înscriu pe domeniul danubian, descoperit de sub pânza getică. În Parâng s-au instalat gheţari puternici în complexe etajate, continuate cu văi din lungul cărora coborau limbi de gheaţă de câţiva kilometri (pe Lotru, Jiet şi Latoriţa).
Piatra Craiului
Este o înaltă şi “subţire lamă de călcare”, lungă de circa 22 km şi se află între văile joase ale Dâmboviţei şi Bârsei, pe de o parte şi depresiunea Ţării Bârsei, pe de alta (altitudine maximă: vârful Piatra Craiului sau Omu - 2238 metri). Rai al alpinismului, alături de Bucegi, masivul oferă drumeţilor trasee în lungul şi de-a curmezişul abrupturilor sau pe cunoscuta creastă principală îngustă.
Postăvarul
În vecinătatea Braşovului, masivele Postăvaru de o parte şi Piatra Mare de altă parte a Văii Timişului se ridică din depresiunea Bârsei, atingând la vârful Cristianu Mare 1804 metri, iar la vârful Piatra Mare 1843 metri. Stânci modelate, poieni, păduri bogate, trasee relativ lesnicioase şi scurte oferă frumoase excursii la sfârşit de săptămână. Poiana Braşov (1020 metri), polarizează activitatea turistică în masivul Postavaru.
Munţii Retezat
Cei mai înalţi şi mai stâncoşi din Carpatii Meridionali, sunt cuprinşi între Strei-Jiu şi Dunăre. Alături de Făgăraş şi Bucegi, se situează în vârful piramidei de frumuseţi carpatine, mai ales prin căldările şi lacurile glaciare. Bucura, cu o suprafaţă de 8,86 ha şi o adâncime de 19,7 metri, este cel mai mare lac glaciar din Carpaţii României, iar lacul Zănoaga, cu o suprafaţă de 6,50 ha, deţine recordul de adâncime, cu 29 metri. În Munţii Retezat se afla circa 100 de lacuri glaciare. Mulţumită acestora, precum şi florei şi faunei bogate, Retezatul a fost inclus în Parcul Naţional cu acelaşi nume, rezervaţie a biosferei.
Munţii Rodnei
Cei mai impunători dintre toate masivele Carpaţilor Orientali, ocupă un spaţiu vast, între Sălăuţa, Someşu Mare şi Depresiunea Maramureşului. Prezintă o mare diversitate de forme de relief, culmea principala, între pasurile Setref şi Rotunda, vârfuri semeţe, povârnişuri. Cele două flancuri asimetrice scot în evidenţă o succesiune de culmi, din care se detaşează numeroase vârfuri ce depăşesc 2000 metri: Pietrosu (2303), Rebra (2221), Buhăiescu (2066), Repedea (2074), Negoiasa Mare (2041), Puzdrele (2188),Vârful Laptelui (2172), Galatiu (2048), Gargalau (2158),Varful Omului (2134), Ineu (2279).
Munţii Vrancei
Prin înălţimile lor remarcabile, munţii Vrancei domină Carpaţii de Curbură. Cu toate că vârful cel mai înalt este Goru (1785 metri), vârful Lăcăuţi, cu staţia sa meteorologică (1777 metri), este cel mai cunoscut şi vizitat. Alte vârfuri importante: Giurgiu (1700), Pietrosul (1679) şi Zboina Frumoasa (1657). Munţii Vrancei sunt alcătuiţi din gresii, conglomerate, argile, marne şi mai rar calcare. Stâncăriile sunt mai puţin râspândite. În partea de sud-vest, munţii Vrancei se învecinează cu masivul Penteleu (1772). Drumeţia este posibilă folosind pentru înnoptare cantoane silvice, cabana forestiere, stâne şi… cortul propriu.
Iezer- Păpuşa
Alături de alte valori alpine ale Carpaţilor Meridionali, munţii Iezer - Păpuşa sunt un alt spaţiu de frumuseţe la patrimoniul drumeţiei montane. Înconjurat pe trei laturi de apele Doamnei şi Dâmboviţei, blocul înalt al acestor munţi atinge în Vârfu Roşu 2469 metri, iar în vârfurile Iezerul Mare şi Păpuşa, 2462, respectiv 2391 metri. Coroana piscurilor înalte rămâne deschisă spre sud, loc de ieşire al apelor bogate ale Râului Târgului spre ţinutul muscelelor.